Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsidé och värdegrund


Antagen av styrelsen 2014-01-02

 

Verksamhetsidé
Skrea IF – En förening där spelare och ledare utvecklas, och utbildas, till både sportslig och personlig framgång. 

 

Värdegrund
I namnet Skrea IF hittar vi följande ledord, som tillsammans bildar den värdegrund alla medlemmar, och föräldrar förväntas följa… 

S

Samverkan och samarbete
Genom samarbete och samverkan, såväl mellan senior- och ungdomslag, mellan dam- herrsektion och mellan senior- och ungdomsledare skall spelare och ledare utvecklas.

K

Kunskap, Kommunikation och Glädje
Alla medlemmar skall uppleva att det råder en öppen kommunikation inom föreningen.
Alla medlemmar skall känna sig delaktiga i föreningens utveckling och verksamhet.
Medlemmar skall:
- känna till att det har möjlighet att påverka verksamheten.
- på ett positivt sätt, hjälpa och uppmuntra varandra och alltid göra sitt bästa.
Summan av allas kunskaper, erfarenheter och vilja skapar förutsättningar att utveckla föreningen

R

Respekt och Hänsyn
I Skrea IF skall alla ges möjlighet att få delta utifrån sina egna förutsättningar. Som medlem i Skrea IF skall du bemöta och behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi skall uppfatta varandras olikheter som en tillgång.
Vi visar respekt och hänsyn genom att agera enligt de förväntningar och policys som finns definierade inom föreningen
Som spelare och publik uppträder vi alltid på ett respektfullt sätt mot medspelare, motståndare och matchfunktionärer och gästande publik och ledare.

E

Engagemang
Aktiv spelares engagemang innebär hög träningsnärvaro och deltagande i verksamheten enligt de förväntningar respektive tränare/grupp formulerar
Som medlem bidrar du också med ditt kunnande inom olika områden till att hjälpa till med dels den löpande verksamheten, men också med eventuella specialkunskaperna, via alla har.
Förälder till aktiva ungdomar i Skrea IF förväntas delta som medhjälpare och funktionär vid olika arrangemang

A

Ansvar, Alkohol och droger
Medlemmar tar ansvar för sin hälsa, sina handlingar, sitt lag och sin förening.
All idrottsverksamhet inom Skrea IF skall vara alkohol- och drogfri. Detta avser såväl tränings- och matchtillfällen som läger.
I övrigt gäller den av styrelsen antagna drogpolicyn.

I

Idrottens fair play
Villkor och förväntningar är lika för alla medlemmar i Skrea IF. Ingen form av diskriminering, eller trakasserier får förekomma.
Sportsligt skall framgång uppnås genom ett ”fair play”, utan försök till fusk, eller annat osportsligt uppträdande. Som spelare, supporter och publik, agerar du med respekt för, och emot, matchfunktionärer.

F

Förtroende och förväntan
Som medlem i Skrea IF har du genom medlemsavtalet fått ett förtroende och en förväntan att vara en god kamrat, vän och representant för Skrea IF. Du uppfyller dina åtagande såsom att betala medlemsavgift och delta i verksamheten enligt det medlemsavtal som finns definierat.

Medlemmar i Skrea IF skall känna ett stort förtroende och tillit för sina ledare. Skrea IP skall vara en trygg plats för alla aktiva. Föreningen arbetar därför förebyggande när det gäller tillsättande och val av ledare. 

På samma sätt som personal i skola och barnomsorg skall göra, skall ledare för ungdomslag lämna utdrag ur belastningsregistret till föreningens styrelse.

 Som medlem skall du känna förtroende för att till styrelsen komma med synpunkter, idéer och förslag som kan leda till att utveckla verksamheten i Skrea IF.

 

Uppdaterad: 05 JUN 2014 13:18

Postadress:
Skrea IF - Fotboll
Golfvägen 6
31172 Falkenberg

Kontakt:
Tel: 034650042, 034650741
Fax: 034653414
E-post: This is a mailto link