Hoppa till sidans innehåll

Nolltolerans


2008 PROJEKT ”NOLLTOLERANS HALLAND”

 

Nolltolerans i Senior- och Ungdomsfotbollen

”Nu räcker det - fotboll ska vara kul”

Hallands Fotbollförbund startade under 2007 projektet ”NOLLTOLERANS I

SENIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN”, som syftar till att skapa ett bättre

uppträdande i samband med fotbollsmatcher.

Det handlar om en attitydförändring där idrottsrörelsens ”FAIR PLAY” måste

omsättas till handling, på och bredvid plan.

 

Projektet kommer att fortsätta 2008 med följande inriktning:

* Det verbala våldet måste minskas.

Det har skapats ett tydligare regelverk, där våra domarinstruktörer tillsammans

med tävlingsutskottet har omarbetat regelverket, som skall användas i all vår

domarutbildning.

 

Regelverket kommer också att distribueras till samtliga föreningar före seriestart.

* Ett antal högre klassificerade domare kommer, i preventivt syfte, att utses att döma

utvalda matcher i pojk- och juniorlagsserier.

* Domarna ska rapportera händelser till Hallands FF som t.ex påhopp,

trakasserier under -och efter match.

* Föreningarna ska informeras om att det är fullt möjligt att, till lokal domarklubb och

till Hallands FF rapportera domare med ”fel attityd” till projektet.

Detta skall meddelas domaren efter match.

* Föreningarna ska informeras om att det är fullt möjligt att, till Hallands FF,

rapportera ledare och föräldrar i motståndarlaget med ”fel attityd” till projektet.

* DpU/TU kommer att tillämpa en tuffare bedömning i vissa ärende,

(gällande straffskala).

* Samtliga ledare för senior- och pojkar/flickor 13 - 18 år som medverkar med lag

i Hallands FF:s serier ska ha tagit del av nolltoleransbestämmelserna.

* Minst en representant/föreningslag skall medverka vid fastställda spelordningsmöte.

* Föreningar som vill ha hjälp med nolltoleransutbildning, kan ta kontakt med lokal

Domarklubb.

HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Disciplin-, domar- och tävlingsutskottet

 

 

 

Nolltolerans i senior- och ungdomsfotbollen

Hantering av ledare och föräldrar som uppträder olämpligt i samband med

senior- och ungdomsmatcher.

 

LEDARE - Vad är olämpligt?

 

Försöker att påverka dig att döma eller negativt kommentera dina domslut:

- ”Nu får väl vi också ha några frisparkar”

- ”Skärp dig nu domaren”

Åtgärd:

 Gå bort till ledaren och säg att du gör så gott du kan.

Istället för att kommentera domsluten så bör du ge råd till dina spelare,

hur de ska spela och uppträda.

 

Använder svordomar mot spelare eller domare:

- ”Du måste för fan blåsa”

- ”Passa bollen för helvete”

Åtgärd:

Gå bort till ledaren och säg att det inte är tillåtet att svära. - Du ska vara ett

föredöme som ledare och därför är det viktigt att du inte använder

svordomar.

 

Använder obscena gester, könsord och rasistiska tillmälen.

- ”Visar långfingret”

- ”Fitta”

- ”Satans blatte”

- ”Är du inte klok din djävel”

- ”Du är värdelös”

Åtgärd:

Gå bort till ledaren och säg att han/hon inte får leda laget därför att han/hon

betett sig synnerligen olämpligt. (ledaren avvisas)

Vägrar ledaren detta så bryt matchen.

Meddela någon i din förening det som hänt och be om hjälp att skriva en

anmälan till Hallands Fotbollförbund.

 

 

FÖRÄLDRAR - Vad är olämpligt?

 

Försöker att påverka dig att döma eller negativt kommentera dina domslut:

- ”Nu får väl vi också ha några frisparkar”

- ”Skärp dig nu domaren”

Åtgärd:

Gå bort till ledaren och be honom/henne att prata med föräldrarna och säga

till att de slutar med detta.

 

Använder svordomar mot spelare eller domare:

- ”Du måste för fan blåsa”

- ”Passa bollen för helvete”

Åtgärd:

Gå bort till ledaren och säg att det inte är tillåtet att föräldrar använder

svordomar.

Be honom/henne att förmedla detta till berörda föräldrar.

 

Använder obscena gester, könsord och rasistiska tillmälen.

- ”Visar långfingret”

- ”Fitta”

- ”Satans blatte”

- ”Är du inte klok din djävel”

- ”Du är värdelös”

Åtgärd:

Gå bort till ledaren och säg att matchen kommer att brytas om inte berörd

förälder/rar lämnar området.

Meddela någon i din förening det som hänt och be om hjälp att skriva en

anmälan till Hallands Fotbollförbund.

 

 

BUDSKAP - ”Nu räcker det - fotboll skall vara kul.”

Fotboll är en kampsport med hög puls och skall så vara.

Visst vill man vinna, men det är mycket viktigare att man som ledare/förälder och

i slutänden den förening som man representerar, uppträder på ett ansvarsfullt och

fostrande sätt.

Kampen får aldrig övergå till våld och den höga pulsen får inte göra att verbala

attacker som svordomar och försök till påverkan av domaren accepteras.

Att vara domare är en utmaning som skall stimulera och vara rolig.

Känner du obehag när du dömer, tveka inte att vända dig till någon representant

från den arrangerande föreningen och påpeka detta.

Det är hemmaföreningen som ansvarar för matchen och för att du skall kunna

känna dig trygg i din roll som ungdomsdomare.

De allra flesta av ledarna och föräldrarna i Halland uppträder på ett bra sätt!

Vår målsättning är att alla skall uppträda bra.

Därav ovanstående verktyg att använda när så inte är fallet.

 

Direktiv - Instruktioner till domare

 

Den allt sämre stämningen på och runt fotbollsplanen är på väg att skapa

långsiktiga problem med rekryteringen av spelare, ledare och inte minst domare.

Omsättningen av domare är de senaste åren så stor att nyrekryteringen och

inskolningen sker med sjunkande och i vissa fall obefintliga kvalitetskrav.

Halland, som är ett mellanstort distrikt har ett behov av minst 250 seniordomare

för att matchtillsättningen skall kunna genomföras utan allvarliga störningar och

med ett aktivt kvalitetsarbete.

För närvarande finns ca 200 distriktsdomare och ca 700 ungdomsdomare, många

slutar varje år på grund av negativt bemötande och bristande respekt.

I syfte att bryta denna negativa trend och återskapa den mer gemytliga stämningen

kring fotbollen i Halland, liksom i ett stort antal andra distrikt, har Hallands FF beslutat

att fortsätta med projektet ”Nolltolerans”.

För att skapa en gemensam värderingsgrund från 13 år upp t.o.m. seniorer föreslår

Hallands FF att nedanstående direktiv, fritt från enskilda bedömningar, tolkningar

och tillämpningar, även skall gälla under 2008.

------------------------------

Skriker man något av nedanstående ord högt rakt ut i luften, efter att t.ex. missat en

målchans, så skall det vara

grov utvisning.

Samma gäller om man riktar det mot domare, motståndare, ledare och publik.

Exempel:

Könsord: Kuk - Fitta - Knulla – Rövhål - Eller liknande.

Skällsord: Blatte - Svenne - Hora - Bög – Neger - Eller liknande

------------------------------

 

 

Tillrättavisning

Springer man omkring och använder nedanstående ord, t ex när man missar

en passning, så skall det vara en tillrättavisning.

Varning

Vid upprepade svordomar eller liknande samt om man spontant riktar det mot en

motståndare, domare, publik eller ledare.

Exempel:

Svordomar: Fan - Helvete – Djävlar - Eller liknande.

Obscena eller kränkande gester: Riktade mot spelare, ledare, domare eller

publik skall vara grov utvisning och anmälan

till Hallands Fotbollförbund.

Allt fysiskt våld och alla former av hot mot domaren skall bestraffas med grov

utvisning.

----------------------------------------

Ovanstående direktiv är ett klargörande från fotbollsrörelsen som ett stöd till alla

domare och ledare.

Därutöver gäller, för alla andra uttryck och gester, domarens egen bedömning och

regeltolkning.

Skillnaden är att ovanstående direktiv gäller oavsett plats, situation eller

omständighet och lämnar inget utrymme för tolkning eller bedömning, av domare

eller annan.

Således bör samtliga ledare tillämpa direktivet även på träning och andra

verksamhetsrelaterade sammanhang.

HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Disciplin-, domar- och tävlingsutskottet

 

Uppdaterad: 11 APR 2009 18:33

Undvik trafikböter!
Nya trafikförhållanden till Skrea IP>>>

Vägbeskrivning.jpg

  

swish

---------------------------------------

 Ett stort TACK till våra bussponsorer        Larmtjänst   ICA SkreaStrandJpg.jpg  Provente.JPG       


Hyr Skrea IFs buss>>>

------------------------------

Skrea IF finns även på
facebook2

twitter_thumb

insta

---------------------------------------

Ahlgren & Co-FC-HIRES

 

Intersport 2013

---------------------------------------

Ange alt-text här.

 

Postadress:
Skrea IF - Fotboll
Golfvägen 6
31172 Falkenberg

Kontakt:
Tel: 034650042, 034650741
Fax: 034653414
E-post: This is a mailto link